habarlaşyň
Sosial mediýa
lx8025p çin iň ýokary güýçli metal
lx62x täze üç çuk
lx3015pa awtomatlaşdyryş enjamynyň süýümi
8 全球 搜 防 8 938x1920
新 全球 搜 骗子 整合 -1920x938
lx8025p çin iň ýokary güýçli metal
lx3015pa awtomatlaşdyryş enjamynyň süýümi
lx62x täze üç çuk
防 x 1000x950
骗子 信息 9 -950x1000

lxshow hakda

biz hakda

lxshow

Jinan LXSHOW LASER, 2004-nji ýylyň iýul aýynda döredildi, 500 inedördül metrden gowrak gözleg we ofis meýdany, 32000 inedördül metrden gowrak zawod bar.
17 ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda lazer pudagynda 30-dan gowrak garry hünärmen, 200 ökde işçi, 85 satuw, satuwdan soň 120, 30000 inedördül metr zawod, 120-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.30-dan gowrak önümçilik üçin OEM hyzmaty.

 • Döredildi
  2004
 • gurlan meýdany
  32000+
 • Önümler beýleki ýurtlara eksport edilýär
  30m2+
 • OEM hyzmatlaryny beriň
  120+

Näme üçin bizi saýlamaly?

Şahadatnama

Şahadatnama

Biziň kompaniýamyz sertifikat aldy we köp baýrak aldy
Tehniki goldaw

Tehniki goldaw

Birinji derejeli tehniki dereje
Düzelt

Düzelt

Professional ýörite dizaýn
Hyzmat

Hyzmat

Birinji derejeli hyzmat tejribesini beriň

düşünmek-dinamika

habarlar

Has giňişleýin görüň
Süýümli lazer kesiji maşynyň 10 wezipesi

Süýümli lazer kesiji maşynyň 10 wezipesi

13 2021-08
+
26 23-07

LXSHOW Russiýada şahamça açýar

LXSHOW ýerli müşderilere has gowy hyzmatlar bermek üçin Moskwada şahamça açyp, Russiýadaky hyzmatlaryny giňeltdi. Daşary ýurtda ilkinji ofisimiziň açylandygyny mälim edýäris.Customerserli müşderilere has ýokary hilli müşderi hyzmatlaryny bermek maksady bilen ...
13 23-06

LXSHOW Metal lazer kesiji enjamy bilen Katarda satuwdan soňky hyzmat

Metal lazer kesiji maşynlarymyzdan müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, satuwdan soňky wekilimiz Torres 22-nji maýda Katara üstünlikli syýahat etdi. 22-nji maýda satuwdan soň professional tehniki wekilimiz Tor ...
12 23-06

LXSHOW metal lazer kesiji maşyn LX3015FT : Bir maýa goýum, iki wezipe

Metal lazer kesiji maşynlarymyzdan müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin satuwdan soňky wekilimiz Torres 22-nji maýda Katara üstünlikli syýahat etdi. 22-nji maýda satuwdan soňky professional tehniki wekilimiz Torres Katada iş sapary etdi .. .
robot
robot
robot
robot
robot
robot